Een leven op zee

Terschellingers vind je overal. Dat was vroeger al zo en nu nog steeds. De beroepskeuze is eeuwenlang eenvoudig. Mannen worden boer of zeeman. Veel andere beroepen zijn er dan nog niet op het eiland. Veel zeelieden op koopvaardijschepen varen de hele wereld over. Als hun schepen aan de kade liggen is er ruim tijd om aan land te gaan, wat vertier te zoeken en een aandenken mee te nemen voor thuis. In het museum kan je deze souvenirs van over de hele wereld zien.  Neem een kijkje in de grote souvenirkast en laat je meevoeren over de wereldzeeën naar verre oorden.