Educatie

Van de basisschool tot en met de eindexamenklas, Museum 't Behouden Huys laat kinderen vanuit hun eigen belevingswereld graag kennis maken met de verhalen van en over Terschelling. In samenwerking met de eilander scholen wordt hier in het najaar van 2019 een verdere aanzet aan gegeven.