Educatie

Van de basisschool tot en met de eindexamenklas, Museum 't Behouden Huys laat kinderen vanuit hun eigen belevingswereld graag kennis maken met de verhalen van en over Terschelling. In samenwerking met de eilander basisscholen en het VMBO wordt hier jaarlijks veel aandacht aan besteed. 

Vanaf 2021 komen gedurende acht jaar alle belangrijke thema’s betreffende de cultuur en geschiedenis van Terschelling aan bod in het onderwijs. Maar het mes snijdt aan twee kanten want de werkvormen zijn zo ontwikkeld dat ook niet-eilander schoolklassen en individuele kinderen er gebruik van kunnen maken.

De onderstaande thema’s van de afgelopen en komende jaren- in willekeurige volgorde - zijn:

- Willem Barentsz (2021)

- Rampen & Reddingen + Jutten & Bergingen (2022)

- Oorlog & Vrijheid (2023)

- Voor de kost

- Ontstaan & Ontwikkeling

- Bouwen & Gebouwen

- Gebruiken, Gewoontes & Bijgeloof (Immaterieel erfgoed)

- Bestuur