Over het museum

De zeventiende eeuwse huizen met hun karakteristieke gevels die tegenwoordig het gezicht vormen van museum 't Behouden Huys werden vroeger bewoond door rijke commandeurs van de walvisvaart. De huizen werden in 1668 gebouwd, twee jaar nadat West-Terschelling door de Engelsen in de as was gelegd. Het linker commandeurshuis heeft tegenwoordig nog steeds de oude indeling, bedschotten en twee schouwen.

Van commandeurshuis tot museum

Bijna drie eeuwen nadat de huizen werden gebouwd wordt in 1938 de vereniging tot Stichting van een Terschellinger Museum 't Behouden Huys opgericht. De naam herinnert aan de van Terschelling afkomstige overwinteraar Willem Barentsz. Maar de naam verwijst ook naar de functie: het behoud van het Terschellinger cultureel erfgoed. De eerste officiele cultuurhistorische tentoonstelling met de naam 't Behouden Huys wordt geopend in het Toynbeegebouw aan de Burgemeester Mentzstraat. 

Nadat de voorwerpen in de tweede wereldoorlog jarenlang verborgen zijn geweest op zolders, in de kerk en bij particulieren thuis, koopt de gemeente Terschelling in 1950 het pand aan de Commandeurstraat 32. Dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Kunst en wetenschappen kan het commandeurshuis opgeknapt worden. De verzameling van de Stichting verhuist hier naartoe. De gemeente gaat de exploitatie op zich nemen en zo kan in 1952 het gemeentelijk museum 't Behouden Huys worden geopend. Twee jaar later wordt ook het naastgelegen pand Commandeurstraat 30 aankocht en gerestaureerd. Dat is ook het moment waarop de Stichting de hele collectie over draagt aan de gemeente.

Historisch Centrum en metamorfose

In 1985 wordt het museum aan de achterkant uitgebreid, tot aan de Westerbuurstraat. In de zomer van 2017 wordt 't Behouden Huys opnieuw verder vergroot door Commandeurstraat 28 toe te voegen. Nu krijgt het museum ook de functie van Historisch Centrum. Ook de entree, garderobe en toiletgroep ondergaan een metamorfose. Tevens wordt het museum toegankelijk gemaakt voor minder validen zonder het karakter van de monumentale panden aan te tasten. 't Behouden Huys mag na een verbouwing van bijna een jaar weer gezien worden!