Missie en visie

 

't Behouden Huys is ‘de schatkamer’ van Terschelling en heeft als zodanig een unieke functie en betekenis op het eiland en betekenis voor de gemeenschap. De collectie van het Museum en het Historisch Centrum is ván de Terschellinger gemeenschap, vóór de Terschellinger inwoners én zijn bezoekers. Een leerplek, vraagbaak en belevingsruimte voor zowel de eilander gemeenschap als de gasten van het eiland: iedereen van jong tot oud, wereldwijd, die geïnteresseerd is in het bijzondere cultureel erfgoed en de geschiedenis  van het unieke stukje grond dat Terschelling heet.


Terwijl Museum ’t Behouden Huys de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Terschelling voor een breed publiek toegankelijk maakt, is het Historisch Centrum ’t Behouden Huys voor de gerichte onderzoeker op het gebied van eilander geschiedenis en erfgoed. In deze lijn wordt verder verzameld, behouden, beheerd en onderzoek gedaan.


’t Behouden Huys moet voor de toekomst als cultuurhistorische plek midden in de Terschellinger samenleving behouden blijven. Een van de taken is kennisoverdracht aan maatschappelijke instellingen en verenigingen op het eiland en daarbuiten. Het museum wil initiatieven op cultureel en historisch gebied op Terschelling ondersteunen en het historisch onderzoek daarvoor stimuleren of zelf doen. Er wordt ingezet om de contacten over en weer zullen te onderhouden en aan te passen aan de eisen van de tijd. Alles binnen de randvoorwaarden die van een eigentijds middelgroot museum en archief verwacht mogen worden.


Het draagvlak onder de Terschellinger gemeenschap zal ’t Behouden Huys ook in de toekomst willen blijven houden. In die zin mogen de recreatieve en economische waarden van het museum als belevingsplek niet onderschat worden. Maar altijd binnen de kaders die kenmerkend zijn voor Terschelling: makkelijk toegankelijk, laagdrempelig, veelzijdig, betrokken en gelijkwaardig. Bij het unieke en eigenzinnige eiland hoort het unieke en eigenzinnige Behouden Huys.

Meer weten? Lees dan ons beleidsplan:  Beleidsplan Behouden Huys 2020-2024