Historisch centrum

Historisch Centrum

’t Behouden Huys is meer dan een museum. Onder hetzelfde dak is ook het Historisch centrum gevestigd. Hier is een schat aan informatie aanwezig. Regelmatig wordt het centrum bezocht voor onderzoek op het gebied van eilander geschiedenis en cultureel erfgoed. Mail of bel voor de mogelijkheden als je een afspraak met ons wilt maken.

Bibliotheek

Heb je vanwege studie of hobby behoefte aan meer informatie over de Terschellinger cultuur of geschiedenis? Neem dan contact met ons op. In onze bibliotheek vind je een collectie boeken, tijdschriften en naslagwerken met betrekking tot het eiland, de gebruiken en de bewoners. De bibliotheek van het museum is op afspraak te bezoeken. Het materiaal kan in de bibliotheek worden geraadpleegd

Erfgoed Terschelling Digitaal

Het Terschellinger Erfgoed is meer dan de tentoongestelde grote en kleine schatten in ’t Behouden Huys, inclusief alle verhalen. Helaas kan niet alles getoond of gelezen worden. Maar de geschiedenis en de cultuur van Terschelling zijn te mooi om alleen in kasten bewaard te blijven. Het eilander erfgoed moet naar elke huiskamer, waar en wanneer dan ook – en niet alleen voor nu, maar ook voor later. Digitaal dus!
’t Behouden Huys is aan dit grote project begonnen, waarbij door middel van een overkoepelende database archieven op Terschelling met elkaar verbonden gaan worden. Het voordeel hiervan is dat er één zoekplaats komt en het zo gemakkelijker wordt toegang te krijgen tot het complete Terschellinger digitale erfgoed archief. Op 28 februari 2022 is de website www.erfgoedterschelling.nl gelanceerd. De komende jaren zullen steeds meer verenigingen, stichtingen en instanties aan gaan haken. De werkzaamheden lopen  en de site zal de komende jaren dus steeds verder worden uitgebreid.