Anthon van Rappard

In 1883 zet schilder Anthon van Rappard, voor het eerst voet aan land op Terschelling. Hij verblijft een paar keer voor langere tijd op het eiland en is dan thuis in een logement in dezelfde straat als waar nu ’t Behouden Huys is. Verschillende werken met Terschelling als inspiratiebron zijn bewaard gebleven en een klein deel daarvan is nu te zien in het museum. 

Van Rappard is niet zo’n heel bekende schilder en zou misschien wel in de vergetelheid zijn geraakt als hij niet bevriend was geweest met zijn tijdgenoot en collega Vincent van Gogh. Vijf jaar lang zijn zij goede vrienden en schrijven zij elkaar regelmatig. In die briefwisseling inspireren en stimuleren zij elkaar tot het maken van nieuw werk.

Van Gogh naar Terschelling?

Ook van Gogh heeft plannen om naar Terschelling te komen, maar moet er vanaf zien vanwege de hoge kosten, 3 gulden voor de overtocht. Iets wat nu bijna ondenkbaar is als je weet wat een Van Gogh waard is. In het museum is de sfeer van het atelier van Van Rappard nagebootst. In het museum kan je ook een brief lezen die Van Rappard aan Van Gogh schreef. Het zou een van de laatste brieven zijn. De vriendschap kwam daarna ten einde…