Boeren en Buren

Het is geen wensput, maar je wordt toch een stuk wijzer als je een blik werpt in de boerenput van het museum! De boer op Terschelling is sinds mensenheugenis eigen baas. Maar hij heeft eeuwenlang te weinig land en de grond is ook nog eens schraal. Dus moet hij bijverdienen als jager, kooiker, jutter, berger en visser.

Buren zijn er voor als het mis gaat. Op Terschelling heb je buren en Buren. Die met een kleine letter zijn bekend. Zij helpen bij ziekte en overlijden. Maar typisch voor Terschelling zijn ook de Burenorganisaties die gezamenlijk Burenland hebben. Het geld uit de landshuur wordt gebruikt voor de leefbaarheid van de Buurschap. De leiding is in handen van zogenaamde ‘Inderslui’ die dat bij toerbeurt meestal voor een jaar zijn. Deze bestuursvorm is anno nu nog springlevend.