Boeren en Buren

Sinds mensenheugenis is de boer op Terschelling eigen baas. Maar makkelijk is het niet. Terschelling heeft te maken met overstromingen, droogtes, (vee)ziektes, tekorten én te weinig land. Dus boeren moeten bijverdienen. Als jager, kooiker, jutter, berger en visser. Maar het blijft sappelen. De Terschellinger boeren besluiten de handen ineen te slaan om de waterhuishouding, dijken en paden te onderhouden.

Inkomsten verdelen

Uiteindelijk worden er per dorp Buren gevormd. Dit zijn burenorganisaties, met een gezamenlijk Burenland. Dit Burenland verhuren ze en de inkomsten worden verdeeld over degenen die het nodig hebben. Tot op de dag van vandaag kunnen organisaties, verenigingen en scholen een (financieel) beroep doen op de Buren. Via een waterput op het erf vertellen de boeren je graag meer over het boerenleven op Terschelling en het Burenland. Een put? Ja, zeker. Kom maar langs, dan zie je wat we bedoelen!