Opknapbeurt voor Kapitein Bakker

kapitein bakker

Ons schilderij van kapitein Bakker, het oudste portret van een Terschellinger in ons museum, hebben we met veel vertrouwen overdragen aan Ronald de Jager, een erkend restaurator van schilderijen. De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door de Wassenbergh-Clarijs-Fontein stichting. De kapitein heeft door de eeuwen  op vele plekken in de wereld bij nazaten aan de muur gehangen en dat heeft zo zijn sporen achtergelaten. De verf begon los te laten en een eerdere restauratie in 1981 heeft niet het gewenste resultaat gehad. Over ongeveer een half jaar hopen we de kapitein in goede gezondheid weer in het museum te verwelkomen.