Een nieuwe erfgoed-website

Erfgoed Terschelling

Bijna iedereen heeft wel iets in zijn bezit van waarde als het gaat om Terschellinger Erfgoed, denk aan oude foto's of verhalen van vroeger. Met de website 'Erfgoed Terschelling' willen we al het erfgoed centraal en digitaal samenbrengen op een manier waarbij we het over 100 jaar nog steeds terug kunnen vinden. Het is één zoekplaats waarbij je toegang krijgt tot het complete Terschellinger archief en erfgoed. Het gaat om het digitaliseren van collecties, bijvoorbeeld om een foto van een object. Het object blijft natuurlijk in bezit van de eigenaar, maar het bestaan van een object of verhaal kan wel online worden gedeeld. Ons collectieve geheugen wordt op deze manier vergroot!

Gemeente Terschelling heeft met museum 't Behouden Huys een registratiesysteem aangeschaft waar alle eilander partijen gebruik van mogen maken. 't Behouden Huys bezit talrijke stukken zoals schilderijen, objecten, documenten en textiel. Deze worden geregistreerd in het registratiesysteem zodat alle gegevens goed worden vastgelegd. Een deel van de stukken kan ook worden gepresenteerd op de website van 'Erfgoed Terschelling'. 

Door verbindingen tussen collecties tot stand te brengen kan je ieder object in een veel rijkere context raadplegen, beleven en hergebruiken. De digitale omgeving biedt de informatiezoeker, van een kind dat een werkstuk maakt tot een onderzoeker, het onderwijs, andere musea en organisaties, cultuurmakers en natuurlijk de toekomstige generatie de kans zich de verdiepen in de prachtige geschiedenis van Terschelling. Laten we onze kennis met elkaar delen! 

Andere verenigingen, stichtingen of partijen kunnen zich ook aansluiten, zij kunnen gebruik maken van het systeem en voor hen wordt een eigen 'omgeving' in het registratiesysteem gemaakt zodat geregistreerd kan worden wat van toepassing is.Stichting Bunkerbehoud is de eerste aanhakende partij en heeft veel objecten die geregistreerd moeten worden. Zij gaan gebruik maken van het registratiesysteem en stellen per item in of zij het op de website willen publiceren of dat zij het object alleen intern registreren. Natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk objecten gepubliceerd worden op de website 'Erfgoed Terschelling' zodat dit voor iedereen toegankelijk is.

We starten dit project met de collecties van Museum 't Behouden Huys, Gemeente Terschelling en Stichting Bunkerbehoud, maar willen graag andere stichtingen, verenigingen of partijen uitnodigen zich aan te melden! Wij kunnen ons voorstellen dat er meer vragen zijn, dus stel die vooral en neem contact met ons op via: info@erfgoedterschelling.nl of vraag bij 't Behouden Huys naar Dorine Vleeshouwer of Mirjam Pals.

https://www.erfgoedterschelling.nl