Bol, walmbol van Brandaris

Bovenste deel van de koepel van het lichthuis van vuurtoren De Brandaris

Zogenaamde walmbol, met windvaan. Dit was het bovenste deel van de koepel van het lichthuis van vuurtoren De Brandaris, te West-Terschelling. In 1979 is de bol verwijderd om plaats te maken voor de radarantenne. Een (walm)bol was in vroeger tijden noodzakelijk, toen in de vuurtoren nog een gasvuur werd gebruikt. Via de gaten aan de onderkant van de bol kreeg de walm dan gelegenheid weg te trekken.

Jaartal: ca. 1835
Materiaal: koper, verf

Bekijk online collectie