Zeemanssouvenirs

Wat wil je later gaan worden? De beroepskeuze op Terschelling is eeuwenlang eenvoudig: je wordt boer of je kiest het ruime sop. Ontelbare eilanders varen met de koopvaardij over de zeven zeeën. De weg op de oceanen vinden is de Terschellinger als vanouds al toevertrouwd maar menig eilander weet ook net zo makkelijk  de weg in Hong Kong als in “Bonneseares” (Buenos Aires). Voor thuis wordt er vaak een aandenken meegenomen. De souvenirkast in het museum laat zien dat de Terschellinger niet wereldvreemd is.