Nieuwe aanwinsten

Vrijwel iedereen weet het tegenwoordig. Een museum is allang geen grote rommelzolder meer met ‘ouwe meuk’ en een historisch centrum is geen stoffig pakhuis. Het zijn plekken geworden waar voorwerpen en geschriften uit het verleden bekeken en bewaard worden, voor nu en voor later. Objecten die de moeite van het bewaren waard zijn om allerlei redenen: omdat ze kostbaar of uniek zijn, verhalen ‘vertellen’ en inzicht geven.

Iemand die meent dat de meest belangrijke of bijzondere voorwerpen van de Terschellinger geschiedenis en cultuur inmiddels wel ‘onder dak’ zijn, vergist zich. Verrassend genoeg mag ’t Behouden Huys elke twee maanden een lijst met nieuwe aanwinsten samenstellen. Soms zijn het spullen die inderdaad op een rommelzolder verborgen lagen en plotseling aan het licht komen. In de ruimte naast de balie kan iedereen die nieuwe aanwinsten bekijken. Dat is voor veel mensen dan ook een belangrijke reden om te schenken: ‘Anders kijk ik er alleen maar tegenaan en nu kan iedereen het bewonderen!’ Inderdaad, het museum is ‘van’, ‘door’ én ‘voor’ alle Terschellingers én liefhebbers van Terschelling.