Loodswezen, reddingwezen en de betonning

Ga je van of naar Terschelling dan merk je dat de veerboot behoorlijk wat bochten moet maken. De kust bij Terschelling behoort namelijk tot de gevaarlijkste in de wereld. Dan weer laag, dan weer diep en zo op het oog niet te zien. Met ontelbare schipbreuken tot gevolg. Heel lang is dit voor de eilandbewoners een welkome bijverdienste. Maar het levert ook een lieve duit op om zeevarenden met hun schepen door het doolhof van slenken en banken te loodsen. Als het toch mis gaat, wordt er stiekem gejut en wordt er openlijk geborgen. Met het oog op schip en lading zou de drenkeling haast vergeten worden. Maar vanaf de 19e eeuw zet menig Terschellinger z’n leven op het spel om dat van de zeeman te redden. Al die schipbreuken en al die reddingen; je kunt er niet omheen in ’t Behouden Huys.