Afbeelding invoegen

 

Willem Barentsz.

In het museum is op meerdere locaties aandacht voor deze ontdekkingsreiziger. In de tuin van het museum staat de replica van het Behouden Huys (de overwinteringsplek op Nova Zembla).

Afbeelding invoegen  

Schip Willem Barentsz.

Replica tussendek schip Willem Barentsz.
 
Afbeelding invoegen
 

Stijlkamers

Stijlkamer met een replica van de bewoning in een kapiteinskamer eind 19e Eeuw.
In het museum zijn twee stijlkamers te zien.
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding invoegen  

Lutine kamer


Kamer met zeemans souvenirs, scheepsmodellen waaronder de Colombia en schatten uit de Lutine.

 
Afbeelding invoegen  

Sprookjes en Sagen van Terschelling

Van mond tot mond doorverteld, generatie op generatie, met telkens weer nieuwe elementen door eigen inbreng.
Wonderlijke sprookjes, die zich niet meer op een specifieke plek afspeelden en een vast stramien hadden gekregen. Huiveringwekkende sagen, die een kern van waarheid leken te hebben en niet meer voorspelbaar afliepen. 

Neem waarschuwingen, beloftes en vervloekingen serieus en behandel aangespoelde drenkelingen met eerbied!

 

 

Afbeelding invoegen
 
 
 Dominee Grevensteijn vertelt

Dominee Grevensteijn in zijn 17e-eeuwse woonkamer. Deze oude man heeft de Grote Brand van 1666 aan den lijve ondervonden:

In ’t Behouden Huys vertelt  de oude dominee  over zijn ervaringen. Met Grevensteijns wonderbaarlijke spiegel krijgt het grijze verleden kleur en niemand kan, na het 8 minuten durende onderhoud met de dominee, meer zeggen niets te weten over de vergeten ramp van 1666…

 
Afbeelding invoegen
 

De Grote Brand van 1666

Het was midden in de Tweede Engelse Oorlog en nadat er zo’n 150 verbrande Nederlandse koopvaarders naar de zeebodem van het Vlie waren gezonken en vrijwel het gehele dorp West-Terschelling lag na te smeulen, treurden de Nederlanders in alle toonaarden en kraaiden de Engelsen victorie. (Deze laatsten trouwens niet voor lang…. want twee weken daarna trof Londen hetzelfde lot als West-Terschelling.)